Kdy se na nás obrátit

Každý člověk se ve svém životě dostane do situace, kdy je nanejvýš vhodné poradit se s profesionálem, případně se jím nechat zastupovat. V následujícím výčtu uvádíme několik takových.

1

Stali jste se účastníky dopravní nehody, ať už jako viník či poškozený?

Nabízíme poradenství pro všechny účastníky dopravních nehod a také jejich zastupování před soudy i správními úřady. (Věděli jste, že pokud jste při dopravní nehodě zraněni, máte nárok, aby Vašeho právníka uhradila pojišťovna viníka?)

2

Pojišťovna Vám odmítla vyplatit nebo neoprávněně krátila pojistné plnění?

Nabízíme poradenství a zastupování při jednání s pojišťovnami pro klienty, kterým pojišťovny odmítají vyplatit nebo neoprávněně krátí pojistné plnění. V této souvislosti poukazujeme na skutečnost, že poškozeným z dopravních nehod hradí ve většině případů právní služby spojené s vymáháním jejich nároků pojišťovna viníka.

3

Dluží Vám někdo peníze? Potřebujete pomoc při vymáhání pohledávek?

Nabízíme pomoc při zajištění Vaší pohledávky, lustraci Vašeho dlužníka v centrální evidenci exekucí, zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu či žaloby, vymáhání pohledávky za pomoci osvědčených soudních exekutorů.

4

Chcete se rozvést, stanovit výživné nebo upravit vztahy s nezletilými dětmi?

Nabízíme veškerý servis spojený s rozvodovým řízením (dohodnuté i sporné rozvody), pomoc při úpravě poměrů nezletilých dětí, stanovení výživného i jeho případné zvýšení či snížení a také majetkoprávní vypořádání po rozvodu manželství.

5

Chcete převést nemovitost?

Nabízíme poradenství a veškerý právní servis spojený s prodejem, koupí a darováním nemovitostí a zřízením či zrušením věcných břemen. Zajistíme veškerou komunikaci s katastrálním případně finančním úřadem a rovněž odhad ceny nemovitosti. Též nabízíme advokátní úschovu kupní ceny.

6

Byl s Vámi neoprávněně ukončen pracovní poměr, utrpěli jste pracovní úraz nebo Vám zaměstnavatel dluží mzdu?

Nabízíme kompletní poradenství z oblasti pracovního práva, zejména ohledně ukončení pracovního poměru, vymáhání dlužné mzdy a odstupného, kontrolu pracovních smluv, apod.

7

Nevíte si rady s dědictvím, vyděděním potomka, závětí?

Nabízíme poradenství při rozhodování o přijetí dědictví, jednání s ostatními dědici a také zastupování v dědickém řízení, které probíhá před jednotlivými notáři, sepis závětí a listin o vydědění.

8

Dopustili jste se dopravního přestupku?

Nabízíme přezkoumání postupu orgánů Policie ČR i městské policie, zhodnocení vyhlídek na úspěch v přestupkovém i správním řízení, zastupování v řízení o odebrání řidičského průkazu.

9

Chcete zahájit podnikání, založit obchodní společnost nebo v ní provést změny?

Nabízíme veškeré poradenství související se zahájením podnikání, založíme pro Vás obchodní společnost na klíč (s.r.o., a.s., v.o.s.), případně provedeme změny v obchodním rejstříku dle Vašeho přání.

10

Nestačíte splácet půjčky a potřebujete řešit osobní bankrot?

Nabízíme poradenství spočívající ve zhodnocení Vašeho dluhového portfolia a následný sepis návrhu na zahájení inslovenčního řízení spojeného s oddlužením (osobní bankrot).

11

Máte problémy s pronájmem/nájmem bytu?

Nabízíme poradenství a sepis nájemních a podnájemních smluv, zastupování nájemců i pronajímatelů při jednání s protistranou i před soudy a rovněž vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s nájmy.