Příklady vymoženého plnění

1

Žena (Mladá Boleslav, 63 let)

Byla sražena automobilem na přechodu a utrpěla tříštivou zlomeninu holenní kosti, otřes mozku a musela jí být odebrána slezina, získala na bolestném, ztrátě na výdělku, náhradě za péči blízké osoby, cestovném a za trvalé následky celkem částku 761.353,- Kč.

2

Žena (Dolní Bousov, 47 let)

Při dopravní nehodě utrpěla menší tržnou ránu na čele a otřes mozku. Na bolestném získala 16.145,- Kč, na náhradě za ztrátu na výdělku 26.198,- Kč, za asistenci blízké osoby částku 3.376,- Kč a za drobnou jizvu na čele 22.224,- Kč.

3

Dívka (Mladá Boleslav, 17 let)

Následkem dopravní nehody trpí bolestí kotníku po intenzivní námaze (chůze delší než 5 km), získala částku 269.028,- Kč.

4

Pozůstalí (manželka, rodiče, sestra a neteře, Brno)

Po zemřelém motorkáři (37 let) získali celkové odškodné ve výši 2.290.000,- Kč.

5

Muž (Mladá Boleslav, 18 let)

Přestože nebyl v době dopravní nehody připoután bezpečnostním pásem, získal za zlomeninu stehenní kosti a kotníku bolestné 228.018,- Kč, další nemajetkovou újmu 50.000,- Kč, ztrátu na výdělku 81.741,- Kč, cestovné 7.199,- Kč a náhradu za péči od blízkých osob 23.219,- Kč. Trvalé následky budou teprve odškodňovány.

6

Žena (Jičín, 47 let)

Následkem pracovního přetížení trpí syndromem karpálních tunelů a ztuhlostí palce levé ruky, které byly uznány jako nemoc z povolání, získala na bolestném, ztrátě na výdělku a za trvalé následky celkem částku 582.536,- Kč. V budoucnu jí bude navíc vyplácena měsíční renta.

7

Muž (Mladá Boleslav, 41 let)

Po nehodě na motocyklu utrpěl tříštivou zlomeninu holenní kosti s následnou invaliditou III. stupně, získal na bolestném, ztrátě na výdělku, náhradě za péči blízké osoby, cestovném a za trvalé následky celkem částku 1.435.886,- Kč. Dále je mu měsíčně vyplácena renta ve výši 12.832,- Kč, která navyšuje invalidní důchod do původního výdělku.

8

Muž (Sušice, 32 let)

Při dopravní nehodě jako nepřipoutaný spolujezdec utrpěl otevřenou zlomeninu levé ruky, zlomeninu kyčle a další drobnější poranění, získal na bolestném 166.508,- Kč, ztrátě na výdělku 42.036,- Kč a za majetkovou škodu 3.535,- Kč. Trvalé následky dosud odškodněny nebyly. Při stejné dopravní nehodě utrpěl zlomeninu kotníku a zápěstí další muž (Mladá Boleslav, 23 let), který však byl připoután. Na bolestném získal částku 160.016,- Kč a jeho další nároky se vyřizují.

9

Žena (Mělník, 43 let)

Kterou srazil samovolně rozjetý automobil a která utrpěla tříštivou zlomeninu holenní a lýtkové kosti, získala na bolestném 123.789,- Kč, náhradě za ztrátu na výdělku 124.032,- Kč, za péči blízké osoby 19.890,- Kč, za náklady spojené s léčením 4.618,- Kč, za cestovné 4.238,- Kč a částku 368.550,- Kč za trvalé následky.

10

Muž (Turnov, 59 let)

Následkem pracovního úrazu, při kterém mu stroj amputoval ukazováček pravé ruky, získal na bolestném 12.500,- Kč, náhradě za ztrátu na výdělku 96.211,- Kč a za trvalé následky částku 200.000,- Kč.

11

Muž (Mnichovo Hradiště, 22 let)

Kterého při jízdě na motocyklu srazil automobil a který utrpěl komplikovanou zlomeninu pravé nohy s následnou amputací pod kolenem, získal na bolestném, náhradě za ztrátu na výdělku, za péči blízké osoby, náklady spojené s léčením, cestovné a trvalé následky celkem 2.720.290,- Kč.

12

Žena (České Budějovice, 21 let)

Utrpěla jako spolujezdkyně mnohočetná zranění včetně krvácení do mozku, získala na bolestném 426.802,- Kč, náhradě za ztrátu na výdělku 56.922,- Kč a za péči blízké osoby 64.345,- Kč. Dále obdržela náklady spojené s léčením 1.025,- Kč, cestovné 7.180,- Kč a další nemajetkovou újmu 50.000,- Kč. Trvalé následky dosud odškodněny nebyly.

13

Dívka (Mladá Boleslav, 15 let)

Za trvalé následky spočívající v několika drobných jizvičkách na hranici vlasové části hlavy od rozbitého skla automobilu získala částku 50.000,- Kč.