Náhrada škody

Naše kancelář se stále více zaměřuje na zastupování klientů, kteří utrpěli škodu na zdraví, ať již jako účastníci dopravní nehody, při výkonu povolání či v běžném životě, včetně pozůstalých, jejichž blízcí v takové situaci přišli o život. Podobná věc se stane velkému množství lidí, ale málokdo s ní má větší zkušenosti. Když se pak snaží získat adekvátní odškodnění, neví jak na to, případně uplatní pouze základní, obecně známé nároky.

Tím však přichází o značné finanční prostředky, protože kromě bolestného, odškodnění za ztížení společenského uplatnění („trvalé následky“) či ušlé mzdy, je možné požadovat také náklady na léčení a léčebné pomůcky, náklady na péči blízké osoby, která zraněnému pomáhá při rekonvalescenci, náklady na cestovné poškozeného k lékaři i jeho rodinných příslušníků na návštěvy za poškozeným do nemocnice a další.

Velmi podceňovaný je také způsob uplatnění těchto nároků. Bez skutečně odborného posouzení zdravotního stavu bývá odškodnění za bolest, „trvalé následky“ či ušlý výdělek několikanásobně nižší, než je možné jinak vymoci. Naše kancelář spolupracuje s renomovanými znalci z oboru zdravotnictví a oboru ekonomika se specializací na náhradu za ztrátu na výdělku, jejichž posudky jsou zejména ve složitějších případech neocenitelné.

Více než desetiletá praxe v oboru odškodňování poškozených hovoří zcela jednoznačně pro to, aby každý poškozený svou situaci přinejmenším konzultoval s odborníkem a případně se nechal též zastupovat. S ohledem na povinnost mlčenlivosti advokáta nelze zveřejňovat údaje konkrétních osob, které naše kancelář zastupovala, nicméně odškodnění, které tito klienti získali, je podstatně vyšší (v některých případech i násobně) než by tomu tak bylo, pokud by své nároky uplatňovali sami. Příklady vymoženého plnění naleznete zde.

Podstatnou okolností pro rozhodování, zda se při uplatňování nároků nechat zastupovat, hraje výše odměny za tyto služby. S každým klientem ji domlouváme před převzetím jeho případu a obvykle se jedná o 10% + DPH z částky, kterou se pro něj podaří vymoci, tzn., že klient platí až poté, co dostane odškodnění. V jednodušších případech, kdy je náhrada škody za zdraví hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody, jsou pak služby naší kanceláře zcela zdarma.

Zdarma je také prvotní posouzení případu každého klienta, které se týká náhrady škody, nebojte se na nás proto obrátit. Využít můžete kontaktní formulář či tel. spojení 732 337 887, 732 187 000 a e-maily maran@akmaran.cz a info@akmaran.cz. Nároky je možné uplatňovat až 4 roky zpětně.