Mgr. Pavel Mařan, Advokát v Mladé Boleslavi

Kdo jsme

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Mařana se sídlem v Nerudově ulici č.p. 691 v Mladé Boleslavi patří mezi menší advokátní kanceláře poskytující právní služby v rozsahu téměř celého právního řádu, především pak v oborech uvedených na stránce Co nabízíme. Služby poskytujeme zejména v regionu Středočeského kraje, Turnovsku a na území hlavního města Prahy.

Náš cíl

Cílem naší práce je dokonale porozumět problematice klientů a poskytnout jim kvalitní právní servis. Máme k dispozici software obsahující aktuální texty zákonů, judikaturu a literaturu, což nám umožňuje rychle se orientovat v často se měnících právních předpisech a udržet si profesionální úroveň.

Spolupráce

V případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými notáři, exekutory, daňovými a účetními poradci, překladateli a soudními znalci. Díky tomu zajišťujeme komplexní právní servis.