Mgr. Pavel Mařan

Advokát v Mladé Boleslavi

Právní servis na profesionální úrovni

Náhrada škody

Více zde

Kdo jsme

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Mařana patří mezi menší advokátní kanceláře s generální praxí a specializací na náhradu škody na zdraví zejména z dopravních nehod a pracovních úrazů. Mgr. Pavel Mařan se právní praxi věnuje od roku 2004 a samostatnou kancelář založil v roce 2013.

Náš cíl

Cílem naší práce je spokojený klient, kterému pomůžeme v oblastech, ve kterých se sám příliš neorientuje, nebo nemá chuť či čas se některými problémy sám zabývat.

Spolupráce

V případě potřeby externě spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména soudními znalci z oboru doprava, soudní lékařství, stanovení nemateriální újmy na zdraví či ekonomika mezd a díky tomu dokážeme poskytovat komplexní zastoupení klientů především v oblasti náhrady škody.

Copyright © 2024 Mgr. Pavel Mařan