Mgr. Pavel Mařan

Advokát v Mladé Boleslavi

Ceny služeb

Odměna za naše služby bývá obvykle sjednána předem a její výše se určuje především s ohledem na charakter a složitost kauzy. Odměnu je možné sjednat buď za vyřízení celé záležitosti, nebo hodinově, případně jako paušální měsíční odměnu pro klienty, kteří potřebují čerpat více služeb. Také je možné sjednat procentuální odměnu vycházející z výše vymožené částky např. u náhrady škody.

V případě, že není sjednána smluvní odměna výše uvedeným způsobem, určují se ceny dle platného advokátního tarifu, tj. vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění.

Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení. U vymáhání náhrady škody zálohu nepožadujeme.

Copyright © 2023 Mgr. Pavel Mařan