Mgr. Pavel Mařan

Advokát v Mladé Boleslavi

Náhrada škody

Prvotní posouzení případu každého klienta, které se týká náhrady škody, je zdarma! Nebojte se na nás proto obrátit, využít můžete také kontaktní formulář.

Příklady vymoženého plnění naleznete zde

Naše kancelář se zaměřuje především na zastupování klientů, kteří utrpěli škodu na zdraví, ať již jako účastníci dopravní nehody, při výkonu povolání či v běžném životě, včetně pozůstalých, jejichž blízcí přišli o život. Do takové situace se dostane velké množství lidí, ale málokdo s ní má větší zkušenosti. Když se pak snaží získat adekvátní odškodnění, neví jak na to, případně uplatní pouze základní, obecně známé nároky.

Tím však přichází o značné finanční prostředky. Kromě bolestného, odškodnění za ztížení společenského uplatnění („trvalé následky“) či ušlé mzdy, je možné požadovat také náklady na léčení a léčebné pomůcky, náklady na péči blízké osoby, která zraněnému pomáhá při rekonvalescenci, náklady na cestovné poškozeného k lékaři i jeho rodinných příslušníků na návštěvy za poškozeným do nemocnice a další.

Velmi podceňovaný je také způsob uplatnění těchto nároků. Bez skutečně odborného postupu bývají poškozeným vyplaceny podstatně nižší částky, než na jaké mají nárok. Naše kancelář spolupracuje s renomovanými znalci z oboru zdravotnictví či ekonomika se specializací na náhradu za ztrátu na výdělku, jejichž posudky jsou zejména ve složitějších případech neocenitelné.

Více než patnáctiletá praxe v oboru odškodňování zraněných a pozůstalých hovoří zcela jednoznačně pro to, aby každý poškozený svou situaci přinejmenším konzultoval s odborníkem a případně se nechal též zastupovat. S ohledem na advokátní mlčenlivost nelze zveřejňovat údaje konkrétních osob, které naše kancelář zastupovala, nicméně odškodnění, které tito klienti získali, je podstatně vyšší (v některých případech i násobně) než kdyby své nároky uplatňovali sami.

Podstatnou okolností pro rozhodování, zda se při uplatňování nároků nechat zastupovat, hraje výše odměny za tyto služby. S každým klientem ji domlouváme před převzetím jeho případu a hrazena je až z vyplaceného odškodnění. V jednodušších případech, kdy náhradu škody za zdraví hradí pojišťovna z povinného ručení viníka dopravní nehody, mohou být služby naší kanceláře dokonce zcela zdarma.

Naše kancelář také úzce spolupracuje s Českým sdružením obětí dopravních nehod založeným v roce 2004 pozůstalými, kteří tragicky přišli o své blízké při dopravní nehodě. Jeho cílem je snižovat počet mrtvých a zraněných na českých silnicích a poškozeným dokáže nabídnout mj. cílenou psychologickou pomoc.

Nároky je možné uplatňovat až 4 roky zpětně.

Copyright © 2024 Mgr. Pavel Mařan