Mgr. Pavel Mařan

Advokát v Mladé Boleslavi

Příklady vymoženého plnění

1

Muž (41 let)

Při nehodě na motocyklu v roce 2015 utrpěl tříštivou zlomeninu holenní kosti s následnou invaliditou III. stupně. Na bolestném, ztrátě na výdělku, náhradě za péči blízké osoby, cestovném a za ztížení společenského uplatnění získal celkem částku 1.435.886,- Kč. Dále je mu měsíčně vyplácena renta ve výši 12.832,- Kč, která navyšuje invalidní důchod do původního výdělku. V roce 2021 mu byla za další zhoršení zdravotního stavu vyplacena částka převyšující 560.000,- Kč.

2

Pozůstalí (družka, sestra, rodiče a babička)

Po muži (34 let) zemřelém při dopravní nehodě ve východních Čechách v roce 2021 získali celkové odškodnění ve výši 3.329.746,- Kč.

3

Dívka (17 let)

Následkem dopravní nehody trpí bolestí kotníku po intenzivní námaze (rychlá chůze delší než 5 km), získala za ztížení společenského uplatnění částku 269.028,- Kč.

4

Muž (45 let)

V zaměstnání utrpěl komplikovaný úraz kotníku a na bolestném, nákladech spojených s léčením, cestovném, ušlém výdělku a ztížení společenského uplatnění získal celkem částku převyšující 1.611.000,- Kč a dále je mu kromě mzdy a invalidního důchodu I. stupně hrazena renta cca 10.000,- Kč měsíčně.

5

Žena (63 let)

Sražena automobilem na přechodu v Mladé Boleslavi, přičemž utrpěla zlomeninu holenní kosti, otřes mozku a musela jí být odebrána slezina, získala na bolestném, ztrátě na výdělku, náhradě za péči blízké osoby, cestovném a za ztížení společenského uplatnění celkem částku 761.353,- Kč.

6

Muž (18 let)

Při dopravní nehodě utrpěl zlomeninu stehenní kosti a kotníku a přestože nebyl připoután bezpečnostním pásem získal za bolestné, další nemajetkovou újmu, ztrátu na výdělku, cestovné, náhradu za péči od blízkých osob a za ztížení společenského uplatnění celkem částku 1.153.573,- Kč.

7

Žena (47 let)

Následkem pracovního přetížení trpí syndromem karpálních tunelů a ztuhlostí palce levé ruky, které byly uznány jako nemoc z povolání. Na bolestném, ztrátě na výdělku a za ztížení společenského uplatnění získala celkem částku 582.536,- Kč.

8

Muž (32 let)

Při dopravní nehodě jako nepřipoutaný spolujezdec utrpěl otevřenou zlomeninu levé ruky, zlomeninu kyčle a další drobnější poranění. Získal na bolestném, ztrátě na výdělku, majetkové škodě a ztížení společenského uplatnění celkovou částku 963.527,- Kč. Při stejné dopravní nehodě utrpěl zlomeninu kotníku a zápěstí další muž (23 let), který však připoután byl. Za bolestné a ztížení společenského uplatnění byl odškodněnou celkovou částkou 872.670,- Kč.

9

Žena (43 let)

V důsledku samovolně rozjetého automobilu v Mělníku utrpěla tříštivou zlomeninu holenní a lýtkové kosti. Získala na bolestném, náhradě za ztrátu na výdělku, za péči blízké osoby, za náklady spojené s léčením, za cestovné a za ztížení společenského uplatnění celkem částku 645.117,- Kč.

10

Muž (59 let)

Následkem pracovního úrazu v Mnichově Hradišti, při kterém mu stroj amputoval ukazováček pravé ruky, získal na bolestném, náhradě za ztrátu na výdělku a za trvalé následky částku 308.711,- Kč.

11

Muž (22 let)

Při jízdě na motocyklu u Mnichova Hradiště ho srazil automobil a utrpěl komplikovanou zlomeninu pravé nohy s následnou amputací pod kolenem. Na bolestném, náhradě za ztrátu na výdělku, za péči blízké osoby, náklady spojené s léčením, cestovné a za ztížení společenského uplatnění získal celkem 2.720.290,- Kč. Dále je mu vyplácena měsíční renta.

12

Dívka (15 let)

Za trvalé následky spočívající v několika drobných jizvičkách na hranici vlasové části hlavy od rozbitého skla automobilu získala částku 50.000,- Kč.

13

Pozůstalí (manželka, sestra, 2 synové, 2 vnuci a snacha)

Po seniorovi zemřelém při dopravní nehodě v Mladé Boleslavi v roce 2019 získali celkové odškodnění ve výši 3.154.991,- Kč.

14

Senior (74 let)

Sražený na parkovišti u Mladé Boleslavi v roce 2020 získal na bolestném, nákladech spojených s léčením a ztížení společenského uplatnění celkem částku 775.400,- Kč.

15

Muž (63 let)

Získal jen na bolestném za úraz na motocyklu v roce 2021 v Mnichově Hradišti částku 997.375,- Kč a další nároky se vyřizují.

16

Žena (22 let)

Sražená automobilem na přechodu v roce 2021 nedaleko Mladé Boleslavi získala na bolestném, nákladech spojených s léčením, ušlém výdělku a ztížení společenského uplatnění částku celkem 872.782,50 Kč.

17

Manželé (50 a 55 let)

Při dopravní nehodě v Nymburce v roce 2019 utrpěli lehká zranění a na bolestném, nákladech spojených s léčením, ušlém výdělku a ztížení společenského uplatnění získali částku celkem 862.687,- Kč.

18

Žena (54 let)

Při dopravní nehodě na dálnici D1 nedaleko Mirošovic v roce 2021 utrpěla úraz a na odškodnění za bolestné, náklady spojené s léčením a ztížení společenského uplatnění získala částku 1.392.911,- Kč.

19

Muž (31 let)

Do jeho zaparkovaného automobilu zezadu narazil jiný řidič a způsobil mu zranění krční páteře. Na bolestném, nákladech spojených s léčením, ušlém výdělku a ztížení společenského uplatnění získal celkem částku 1.379.746,- Kč a dále je mu kromě mzdy hrazen invalidní důchod I. stupně a renta cca 16.500,- Kč měsíčně.

20

Žena (19 let)

Při čelní srážce dvou automobilů sice neměla téměř žádná fyzická zranění, ale trpěla posttraumatickou stresovou poruchou. Jen za ztížení společenského uplatnění získala odškodnění ve výši 307.662,- Kč.

Copyright © 2023 Mgr. Pavel Mařan